Vissa kanaler eller program är utgråade, vad betyder det?
Det innebär att vi (av rättighetsskäl) inte har möjlighet att ha playfunktionalitet på dessa program.

i Funktioner