Vad är Starta om?
Starta om innebär att du kan starta om ett redan påbörjat program.

i Funktioner