Hur många enheter kan jag ha registrerade samtidigt?
Du kan ha max fem enheter registrerade samtidigt.

i Tekniskt