Jag har Digitalkort men får ej igång playfunktionerna, vad beror det på?
Sappa Play fungerar bara om du köper ett kanalpaket som är utöver Digitalkort och som stödjer Sappa Play. Läs mer här!

i Abonnemang