Jag har Sappa Alltid men får ej igång playfunktionerna, vad beror det på?
Sappa Play fungerar bara om du köper ett kanalpaket som är utöver Sappa Alltid och som stödjer Sappa Play. Läs mer här!

i Abonnemang