Hur ändrar jag undertexter via appen?
Gå till önskat program, öppna och förstora den gröna listen längst ner och klicka sedan på ikonen längst ner till höger. Välj sedan de undertexter som finns tillgängliga.

Hur ändrar jag undertexter via datorn?
Gå till önskat program och klickar på kugghjuls-ikonen som dyker upp längst ner till höger. Välj sedan de undertexter som finns tillgängliga.

i Funktioner