Hur ändrar jag ljudspråk via appen?
Gå till önskat program, öppna och förtora den gröna listen längst ner. Klicka på ikonen längst ner till vänster. Välj sedan de ljudspråk som finns tillgängliga.

i Funktioner