MMS ansvarar för sammanställning av tittarstatistik. För detta syfte använder MMS programvara från Nielsen. Läs nedan hur du begränsar insamling till tittarstatistik på olika enheter.

Webbläsare

Insamling av data baseras på användning av cookies, som du kan välja bort genom att klicka här.

När du tackar nej ersätts den unika mätcookien med en ”Opt_Out”-cookie. Om du raderar alla dina vanliga cookies kommer detta dock även omfatta ”Opt_Out”-cookie, som du därför återigen behöver aktivera genom att klicka på länken ovan.

Observera att om du använder fler än en webbläsare måste du välja bort på varje webbläsare.

Mobilappar

För nyare appar och operativsystem kan du välja bort enheter genom att aktivera alternativet ”Limit ad Tracking/App Tracking (för iOS-enheter) eller Opto ut Ads Personalization” (för Android-enheter) i enhetens inställningar. Om du använder mer än en mobil enhet måste du ändra inställningarna på varje enhet.

Observera att vissa äldre versioner av appar endast kan tillhandahålla en appnivå och/eller enhetsspecifik opt-out. För dessa appar/enheter måste du välja bort i varje app på varje enhet.